«Ημέρες Ποιότητας» 2018 - Προτάσεις

Η διεξαγωγή του συνεδρίου «Ημέρες Ποιότητας» για το έτος 2018, θα λάβει χώρα κατά τον Μάιο 2018.

Η θεματολογία των «Ημερών Ποιότητας» επιλέγεται κυρίως από τα αναδυόμενα εθνικά θέματα ανταγωνιστικότητας, τις τάσεις και προοπτικές της ποιότητας (σχετικές εκθέσεις και αναφορές αναγνωρισμένων διεθνών φορέων, την θεματολογία, στόχους και τις σημαντικότερες παρουσιάσεις στα ευρέως αποδεκτά ως τα σημαντικότερα διεθνώς, συναφή συνέδρια), τις αναφερόμενες διεθνώς προκλήσεις του management, κλπ.

Προ της κατάληξης της στόχευσης, θεματολογίας, δομής και του προγράμματος των επόμενων «Ημερών Ποιότητας», θα μας βοηθούσε ιδιαίτερα η κατάθεση προτάσεων από όλους τους εν δυνάμει ωφελούμενους (φοιτητές, επιστημονική & επιχειρηματική κοινότητα, επαγγελματίες του χώρου, κλπ.) από την διενέργεια των «Ημερών Ποιότητας».

Σας παρακαλούμε λοιπόν για την κατάθεση των σκέψεων και προτάσεων σας για τις επόμενες «Ημέρες Ποιότητας», δια της επώνυμης ή ανώνυμης συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας των Προτάσεων σας για τη Θεματολογία των επόμενων «Ημερών Ποιότητας».

Εν Περιλήψει ...

Συνοπτική παρουσίαση των βασικότερων πληροφοριών για το MBA TQM Intl

Περισσότερα...

Να Θυμηθώ ...

  • Συνήθης Ημερομηνία Δημοσίευσης της Προκήρυξης για Αιτήσεις για φοίτηση για το νέο Ακαδημαϊκό Έτος (2017-8)

  • Λαμβάνει χώρα το ετήσιο Συνέδριο Quality Days 2017, που διοργανώνει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MBA TQM Intl.

Part Time Studies

Έναρξη λειτουργίας κατεύθυνσης σπουδών μερικής απασχόλησης από το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-16.

Περισσότερα...

Απολογισμοί Χρήσης

Παρουσίαση των απολογισμών χρήσης για το MBA TQM Intl

Περισσότερα...

Κοινωνικά Δίκτυα