Οδηγίες Έλευσης

Η Αίθουσα Συνεδριάσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς βρίσκεται στο ισόγειο του κεντρικού κτιρίου του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ευθεία από την κεντρική είσοδο (οδός Δεληγιώργη). Η Αίθουσα Δεξιώσεων / Τελετών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς βρίσκεται επίσης στο ισόγειο του κεντρικού κτιρίου του Πανεπιστημίου Πειραιώς, αριστερά από την κεντρική είσοδο και απέναντι από την κύρια υποδοχή του Πανεπιστημίου.

Για έλευση στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς ακολουθήστε τις σχετικές Οδηγίες.

Το Αμφιθέατρο του Μουσείου Ακρόπολης βρίσκεται στο ισόγειο του Μουσείου. Για την έλευση στο Μουσείο της Ακρόπολης, Οδηγίες παρέχονται στον ιστότοπο του Μουσείου.

Εν Περιλήψει ...

Συνοπτική παρουσίαση των βασικότερων πληροφοριών για το MBA TQM Intl

Περισσότερα...

Να Θυμηθώ ...

  • Συνήθης Ημερομηνία Δημοσίευσης της Προκήρυξης για Αιτήσεις για φοίτηση για το νέο Ακαδημαϊκό Έτος (2017-8)

  • Λαμβάνει χώρα το ετήσιο Συνέδριο Quality Days 2017, που διοργανώνει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MBA TQM Intl.

Part Time Studies

Έναρξη λειτουργίας κατεύθυνσης σπουδών μερικής απασχόλησης από το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-16.

Περισσότερα...

Απολογισμοί Χρήσης

Παρουσίαση των απολογισμών χρήσης για το MBA TQM Intl

Περισσότερα...

Κοινωνικά Δίκτυα