Σπουδές Μερικής Φοίτησης

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα θεσμοθέτησε την δυνατότητα φοίτησης μερικής φοίτησης - απασχόλησης (part time studies) από το Ακαδ. Έτος 2015-16. 

Πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα ανά εξάμηνο, την διάρκεια των σπουδών και άλλες απαραίτητες πληροφορίες συνοψίζονται στο κείμενο :

Η διενέργεια των μαθημάτων είναι σε μεγάλο βαθμό καθορισμένες σε σταθερές ώρες & ημέρες της εβδομάδος, σύμφωνα με το εκάστοτε πρόγραμμα Μαθημάτων & Εξετάσεων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί το πρόγραμμα Μαθημάτων & Εξετάσεων του Χειμερινού και Εαρινού  εξαμήνου πρόσφατου ακαδημαϊκού έτους.

 

Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί το Πρόγραμμα Μαθημάτων & Εξετάσεων για τους σπουδαστές Μερικής Φοίτησης, το οποίο απεικονίζει τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις σπουδαστών μερικής φοίτησης (σε αντιδιαστολή με το αντίστοιχο των φοιτητών Πλήρους Φοίτησης).

Εν Περιλήψει ...

Συνοπτική παρουσίαση των βασικότερων πληροφοριών για το MBA TQM Intl

Περισσότερα...

Να Θυμηθώ ...

  • Συνήθης Ημερομηνία Δημοσίευσης της Προκήρυξης για Αιτήσεις για φοίτηση για το νέο Ακαδημαϊκό Έτος (2017-8)

  • Λαμβάνει χώρα το ετήσιο Συνέδριο Quality Days 2017, που διοργανώνει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MBA TQM Intl.

Part Time Studies

Έναρξη λειτουργίας κατεύθυνσης σπουδών μερικής απασχόλησης από το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-16.

Περισσότερα...

Απολογισμοί Χρήσης

Παρουσίαση των απολογισμών χρήσης για το MBA TQM Intl

Περισσότερα...

Κοινωνικά Δίκτυα