Εν περιλήψει...

Σύντομο Ιστορικό

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - Ολική Ποιότητα (MBA TQM) είναι ένα από τα δύο πρώτα ιδρυθέντα Μεταπτυχιακά Προγράμματα στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Την περίοδο εκείνη (1995) το μόνο άλλο Πανεπιστήμιο που λειτουργούσε Μεταπτυχιακά Προγράμματα στη χώρα ήταν το σημερινό Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (τότε ΑΣΟΕΕ).

Τα βασικότερα ορόσημα της έκτοτε εξέλιξης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος περιλαμβάνονται στο Σύντομο Ιστορικό του.

 

Βασικές Πληροφορίες

Βασικές - χρήσιμες πληροφορίες για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνονται στο αρχείο Βασικές Πληροφορίες.

 

 

Εξελίξεις

Οι ήδη εγκεκριμένες από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς αλλαγές στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (αναμένεται η έγκριση του Υπουργείου για την υιοθέτησή τους από το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-15 ή μεταγενέστερα) περιλαμβάνονται στο αρχείο Νέα Δομή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

Εν Περιλήψει ...

Συνοπτική παρουσίαση των βασικότερων πληροφοριών για το MBA TQM Intl

Περισσότερα...

Να Θυμηθώ ...

  • Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων για φοίτηση για το Ακαδημαϊκό Έτος (2018-19)

  •  

    Συνήθης Ημερομηνία Δημοσίευσης της Προκήρυξης για Αιτήσεις για φοίτηση για το νέο Ακαδημαϊκό Έτος (2017-8)

     

     

Part Time Studies

Έναρξη λειτουργίας κατεύθυνσης σπουδών μερικής απασχόλησης από το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-16.

Περισσότερα...

Απολογισμοί Χρήσης

Παρουσίαση των απολογισμών χρήσης για το MBA TQM Intl

Περισσότερα...

Κοινωνικά Δίκτυα