Προετοιμασία Φοιτητών

Υποστήριξη στην Προσπάθεια Εύρεσης Εργασίας

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα συνδράμει τις προσπάθειες των φοιτητών – αποφοίτων μας για την θετικότερη, υπό τις επικρατούσες πάντα περιστάσεις, είσοδό τους στην αγορά εργασίας με την:

• διοργάνωση ειδικών, θεματικών δραστηριοτήτων, ως :
  o το Autumn School
  o την προσομοίωση της διαδικασίας αξιολόγησης δια των assessment centers & των mock interviews
  o ...και άλλα.

• οργάνωση λειτουργίας υποστήριξης της εύρεσης/αναζήτησης θέσεων εργασίας και πρακτικής άσκησης, αποκλειστικά για τους φοιτητές και αποφοίτους μας.

Εν Περιλήψει ...

Συνοπτική παρουσίαση των βασικότερων πληροφοριών για το MBA TQM Intl

Περισσότερα...

Να Θυμηθώ ...

  • Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων για φοίτηση για το Ακαδημαϊκό Έτος (2018-19)

  •  

    Συνήθης Ημερομηνία Δημοσίευσης της Προκήρυξης για Αιτήσεις για φοίτηση για το νέο Ακαδημαϊκό Έτος (2017-8)

     

     

Part Time Studies

Έναρξη λειτουργίας κατεύθυνσης σπουδών μερικής απασχόλησης από το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-16.

Περισσότερα...

Απολογισμοί Χρήσης

Παρουσίαση των απολογισμών χρήσης για το MBA TQM Intl

Περισσότερα...

Κοινωνικά Δίκτυα