Διαρκής Βελτίωση

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, εστιάζοντας μεταξύ άλλων στις μεθοδολογίες διαρκούς βελτίωσης, δεν θα μπορούσε παρά να υιοθετεί το σύνολο των μεθοδολογιών αυτών με στόχο τη διαρκή του βελτίωση.

Περιοριζόμενοι στα τελευταία 1-2 έτη, ενδεικτικά παραδείγματα των αποτελεσμάτων των προσπαθειών διαρκούς βελτίωσης αποτελούν:

• Οι Ημέρες Ποιότητας και η διοργάνωσή τους.

• Τα περιεχόμενα στην επικαιροποίηση του Οδηγού Σπουδών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14, τα οποία ισχύουν έκτοτε.

• Η πρόταση Υπουργικής Απόφασης (δημοσίευση στις 7 Ιουλίου 2014) μετεξέλιξης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος:

        o σε MBA TQM International
        o με κατευθύνσεις στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Ολική Ποιότητα και στα Προηγμένα Συστήματα Διαχείρισης για Επιχειρησιακή &
            Επιχειρηματική Απόδοση
        o με ειδικεύσεις σε Lean 6σ Management, σε Business Data Analytics Management, σε Innovation Management, σε Sustainability
            Management και σε Cross Border Care Quality Management
        o με δυνατότητες παρακολούθησης υπό του καθεστώτος τόσο της πλήρους όσο και της μερικής απασχόλησης

 

Εν Περιλήψει ...

Συνοπτική παρουσίαση των βασικότερων πληροφοριών για το MBA TQM Intl

Περισσότερα...

Να Θυμηθώ ...

  • Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων για φοίτηση για το Ακαδημαϊκό Έτος (2018-19)

  •  

    Συνήθης Ημερομηνία Δημοσίευσης της Προκήρυξης για Αιτήσεις για φοίτηση για το νέο Ακαδημαϊκό Έτος (2017-8)

     

     

Part Time Studies

Έναρξη λειτουργίας κατεύθυνσης σπουδών μερικής απασχόλησης από το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-16.

Περισσότερα...

Απολογισμοί Χρήσης

Παρουσίαση των απολογισμών χρήσης για το MBA TQM Intl

Περισσότερα...

Κοινωνικά Δίκτυα