Διδάσκοντες

Οι Διδάσκοντες στο Πρόγραμμα MBA TQM είναι ευρύτερα γνωστοί Καθηγητές του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, καθώς και καταξιωμένα στελέχη της Αγοράς, με πλούσια εμπειρία στην πράξη, αναγνωρισμένα συγγράμματα και ερευνητικές επιτυχίες, θεωρούνται δε από τους κορυφαίους στα γνωστικά τους αντικείμενα.

'Οσον αφορά τους Διδάσκοντες στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα παρακαλούμε συμβουλευτείτε:

• το 2ο Κεφάλαιο του Οδηγού Σπουδών («Το Πρόγραμμα Σπουδών, οι Διδάσκοντες και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο») με ιδιαίτερη έμφαση στις ενότητες «Οι Διδάσκοντες» και «Το Πρόγραμμα Μαθημάτων και των Εξετάσεων» (σελ. 7), («Το Πρόγραμμα Μαθημάτων & Εξετάσεων» (σελ. 8-9), καθώς και την ενότητα «Το Φθινοπωρινό Σχολείο» (σελ. 10)

και

• την καταληκτική ενότητα (σελ. 4) του 1ου Κεφαλαίου του Οδηγού Σπουδών («Λίγα Λόγια από τον Διευθυντή του Προγράμματος»), όπου επιπρόσθετα θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για τον τρόπο διδασκαλίας, καθώς και για την στόχευση και για τις επιδιωκόμενες «οριζόντιες» συνέργιες των διδασκόμενων μαθημάτων.

 

Εν Περιλήψει ...

Συνοπτική παρουσίαση των βασικότερων πληροφοριών για το MBA TQM Intl

Περισσότερα...

Να Θυμηθώ ...

  • Συνήθης Ημερομηνία Δημοσίευσης της Προκήρυξης για Αιτήσεις για φοίτηση για το νέο Ακαδημαϊκό Έτος (2017-8)

  • Λαμβάνει χώρα το ετήσιο Συνέδριο Quality Days 2017, που διοργανώνει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MBA TQM Intl.

Part Time Studies

Έναρξη λειτουργίας κατεύθυνσης σπουδών μερικής απασχόλησης από το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-16.

Περισσότερα...

Απολογισμοί Χρήσης

Παρουσίαση των απολογισμών χρήσης για το MBA TQM Intl

Περισσότερα...

Κοινωνικά Δίκτυα