Εν περιλήψει

 

Σύντομο Ιστορικό

To Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Ολική Ποιότητα με Διεθνή Προσανατολισμό (MBA TQM International) είναι ένα από τα δύο πρώτα ιδρυθέντα Μεταπτυχιακά Προγράμματα στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Την περίοδο εκείνη (1994) το μόνο άλλο Πανεπιστήμιο που λειτουργούσε Μεταπτυχιακά Προγράμματα στη χώρα ήταν το σημερινό Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (τότε ΑΣΟΕΕ).

Τα βασικότερα ορόσημα της έκτοτε εξέλιξης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος περιλαμβάνονται στο Σύντομο Ιστορικό του.

 

Βασικές Πληροφορίες

Βασικές - χρήσιμες πληροφορίες για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνονται στο αρχείο Βασικές Πληροφορίες.

 

Εξελίξεις

Οι ήδη εγκεκριμένες από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς αλλαγές στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα από το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-15 περιλαμβάνονται στο αρχείο Νέα Δομή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος για σπουδές πλήρους φοίτησης.

Η νέα δομή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος για σπουδές μερικής φοίτησης απεικονίζεται στο αρχείο Νέα Δομή (ΜΦ).

Εν Περιλήψει ...

Συνοπτική παρουσίαση των βασικότερων πληροφοριών για το MBA TQM Intl

Περισσότερα...

Να Θυμηθώ ...

  • Συνήθης Ημερομηνία Δημοσίευσης της Προκήρυξης για Αιτήσεις για φοίτηση για το νέο Ακαδημαϊκό Έτος (2017-8)

  • Λαμβάνει χώρα το ετήσιο Συνέδριο Quality Days 2017, που διοργανώνει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MBA TQM Intl.

Part Time Studies

Έναρξη λειτουργίας κατεύθυνσης σπουδών μερικής απασχόλησης από το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-16.

Περισσότερα...

Απολογισμοί Χρήσης

Παρουσίαση των απολογισμών χρήσης για το MBA TQM Intl

Περισσότερα...

Κοινωνικά Δίκτυα