Απόφοιτοι

Οι Απόφοιτοί μας, η Γνώμη τους και η Σταδιοδρομία τους

Δίνουμε μεγάλη σημασία τόσο στη Γνώμη των Αποφοίτων μας όσο και στη πρακτική προέκταση του εκπαιδευτικού έργου του Μεταπτυχιακού Προγράμματος MBA TQM, ως αυτή αποτυπώνεται στη Σταδιοδρομία των Αποφοίτων μας.

Ειδικά για την εργασιακή αποκατάσταση των Αποφοίτων μας, τα παρουσιαζόμενα ιστορικά στοιχεία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ερμηνευθούν ότι το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα δεσμεύεται ότι καθένας από τους αποφοίτους του και στο μέλλον θα προσληφθεί σε κάποια από τις αναφερόμενες Εταιρίες (και Οργανισμούς).

Ετήσια Συνάντηση Αποφοίτων

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MBA TQM διατηρεί επικοινωνία με τους Αποφοίτους του, οργανώνοντας θεματικές επιμορφωτικές ημερίδες (ως λόγου χάριν Σαββατοκύριακα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια σε Lean 6σ) και συμμετέχοντας στις ετήσιες συναντήσεις τους (Alumni Events).

Η σημαντικότερη περίσταση συνάντησης και αλληλεπίδρασης με τους αποφοίτους του Μεταπτυχιακού Προγράμματος MBA TQM είναι οι ετήσιες Ημέρες Ποιότητας.

Σύλλογος Αποφοίτων & Παρουσία Αποφοίτων στα Κοινωνικά Δίκτυα

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ είναι πολλαπλώς διασυνδεδεμένοι μεταξύ τους, ανεξάρτητα από τις συναντήσεις που οργανώνει και τις πρωτοβουλίες δικτύωσης που αναλαμβάνει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MBA TQM μέσω των Κοινωνικών Δικτύων.

Ενδεικτικά αναφέρονται ο Σύλλογος των Αποφοίτων MBA TQM Network, καθώς και η παρουσία των αποφοίτων μας στα Κοινωνικά Δίκτυα:

MBA TQM (University of Piraeus)                                                                                                                                                                                   
MBA-TQM Alumni Group (University of Piraeus)
The Official MBA-TQM Alumni Group (University of Piraeus)

Εν Περιλήψει ...

Συνοπτική παρουσίαση των βασικότερων πληροφοριών για το MBA TQM Intl

Περισσότερα...

Να Θυμηθώ ...

  • Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων για φοίτηση για το Ακαδημαϊκό Έτος (2018-19)

  •  

    Συνήθης Ημερομηνία Δημοσίευσης της Προκήρυξης για Αιτήσεις για φοίτηση για το νέο Ακαδημαϊκό Έτος (2017-8)

     

     

Part Time Studies

Έναρξη λειτουργίας κατεύθυνσης σπουδών μερικής απασχόλησης από το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-16.

Περισσότερα...

Απολογισμοί Χρήσης

Παρουσίαση των απολογισμών χρήσης για το MBA TQM Intl

Περισσότερα...

Κοινωνικά Δίκτυα