Αξιολόγηση

Η Εξωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος

Η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και κατά συνέπεια και του μεταπτυχιακού προγράμματος MBA TQM Intl διενεργήθηκε σύμφωνα με οριζόμενα από την Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας κατά το διάστημα 1-3/7/2013.

Τα θετικά αποτελέσματα της συγκεκριμένης αξιολόγησης εμπεριέχονται στην Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης.

 

 

Διαρκής Αξιολόγηση

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MBA TQM διαθέτει ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας και οι φοιτητές του αξιολογούν το διδακτικό έργο του μεταπτυχιακού προγράμματος από το πρώτο έτος λειτουργίας του (Ακαδημαϊκό Έτος 1995-96).

Εν Περιλήψει ...

Συνοπτική παρουσίαση των βασικότερων πληροφοριών για το MBA TQM Intl

Περισσότερα...

Να Θυμηθώ ...

  • Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων για φοίτηση για το Ακαδημαϊκό Έτος (2018-19)

  •  

    Συνήθης Ημερομηνία Δημοσίευσης της Προκήρυξης για Αιτήσεις για φοίτηση για το νέο Ακαδημαϊκό Έτος (2017-8)

     

     

Part Time Studies

Έναρξη λειτουργίας κατεύθυνσης σπουδών μερικής απασχόλησης από το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-16.

Περισσότερα...

Απολογισμοί Χρήσης

Παρουσίαση των απολογισμών χρήσης για το MBA TQM Intl

Περισσότερα...

Κοινωνικά Δίκτυα